Veilig Sport Klimaat

Bij GV Vaardig & Vlug Zuid hechten wij veel waarde aan een positief en veilig sportklimaat waarbij iedereen met plezier en veilig kan sporten. Om dit te kunnen waarborgen hebben wij een aantal kernwaardes opgesteld waar al onze train(st)ers zich aan houden. Deze zijn gebaseerd op de Gedragscode Sociale Veiligheid van de gemeente Amsterdam en NOC*NSF, welke al onze train(st)ers ook ondertekend hebben.
Al onze train(st)ers zijn gediplomeerd via de KNGU en hebben allemaal een VOG, welke geregeld vernieuwd wordt.
Ook hebben wij per 2022 een Vertrouwenscontactpersoon waar alle betrokkenen van GV Vaardig & Vlug Zuid heen kunnen stappen wanneer zij iets tegenkomen waar ze het niet mee eens zijn, of er iets is gebeurd. De vertrouwenscontactpersoon zal dan samen kijken naar mogelijke of noodzakelijke verdere stappen en fungeren als een tussenpersoon, of alleen iemand om mee te praten.

Onze kernwaardes zijn:
• Veiligheid voor alle leden en train(st)ers
• Met respect met elkaar omgaan
• Trainers zijn bewust van machtsongelijkheid en misbruiken deze positie niet
• Feedback geven en ontvangen wordt op een positieve manier gedaan

Omgangsregels voor sporters:
• Je komt op tijd
• Hebt sportkleding aan tijdens de training
• We pesten niet
• We respecteren elkaars mening en visie
• We helpen elkaar waar nodig
• We communiceren helder met elkaar

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Alle verenigingen zijn verplicht om een vertrouwenscontactpersoon (vcp) aan te stellen naar aanleiding van het project “Veilig Sportklimaat”. Deze VCP is iemand die fungeert als tussenpersoon of verwijst naar de juiste instantie, indien er problemen/conflicten op de turnvereniging zijn, die niet besproken kunnen worden met de leiding of het Bestuur.

Mijn naam is Annelies Reus en ben al vele jaren de turnvereniging. In januari 2022 heb ik het certificaat (als VCP) behaald.
U/je kunt contact opnemen met mij op dit privé e-mailadres (vcp@vaardigenvlugzuid.nl) en ik zal binnen een week contact met u/jou opnemen.